Regulamin "Świeczka miesiąca!"

Regulamin promocji "Świeczka miesiąca!"

 1. Postanowienia ogólne
  1. Promocja "Świeczka miesiąca!" (zwana dalej "Promocją") organizowana jest przez Ulowe Skarby Zbigniew Butkiewicz zwaną dalej Organizatorem.
  2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Czas trwania promocji
  1. Promocja rozpoczyna się 01.05.2021 i obowiązuje do 31.12.2022. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów obowiązywania Promocji.
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji
  1. Promocja ma charakter otwarty i powszechny.
  2. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera.
 4. Przedmiot i przebieg Promocji
  1. Przedmiotem promocji jest możliwość zakupienia wybranych produktów w obniżonej cenie. Produkty objęte Promocją znajdują się w zakładce "Świeczka miesiąca!".
  2. Produkty objęte Promocją zmieniane są w weekendy (w sobotę lub niedzielę), a dokładny moment rozpoczęcia Promocji jest ogłaszany przy pomocy mediów społecznościowych Organizatora (Facebook i/lub Instagram).
  3. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
  4. Nie ustanawia się dolnego limitu ilościowego lub wartościowego zamówionych produktów. Maksymalna miesięczna ilość produktów zamówionych przez jednego klienta wynosi:
   • produkty oznaczone “Super okazja” - 5 sztuk
   • pozostałe produkty objęte Promocją - 10 sztuk.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia.
 5. Postanowienia końcowe i reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z Promocją należy zgłaszać mailowo na adres sklep@pszczeleswiece.pl w terminie do 14 dni od daty zakupu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu. 
  3. Przystępując do Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. W trakcie trwania promocji regulamin będzie dostępny na stronie sklepu.
  4. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu i warunków lub zasad Promocji.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla strony pozwanej.
  7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl